Apus ry

Apus ry on Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajien
yhdistys, jonka tavoitteena on edistää lintuharrastusta ja lintujen suojelua omalla alueella, Suomessa ja kansainvälisesti.

Liity jäseneksi!

Voit liittyä Apuksen jäseneksi BirdLifen liittymislomakkeella. Jäsenmaksu on 26 eur/vuosi. Liittymislahjana saat Lintuharrastus-oppaan ja BirdLifen havaintovihon.

Apuksen ekokisa

Tästä pääset Ekokisan sivulle: osallistu tai seuraa tuloksia!

Tykkää Facebookissa

Anna palautetta sivuista tai terveisiä Apukselle

BirdLife International

BirdLife International

Yhteystiedot

Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry
Osoite: PL 109, 05801 Hyvinkää
Sähköposti: apus@birdlife.fi
Tilinumero:
FI62 1029 3006 1010 82

BirdLife Suomi ry

BirdLife Suomi

Havainnoista tiedottaminen

Monelle lintuharrastajalle muiden tekemät havainnot ovat tärkeitä. Ne auttavat suunnittelemaan omia retkiä, innostavat lähtemään retkelle ja usein antavat mahdollisuuden myös harvinaisempien lajien bongaamiseen. Toisten tekemiä havaintoja seurataan Tiira-järjestelmässä sekä erityisesti havaintojen tiedottamiseen perustetuissa WhatsApp-ryhmissä. Myös sähköpostilistoilla ja Facebook-ryhmissä voi julkaista omia havaintojaan.

Muista, että ensisijainen havaintojen tallennuspaikka on aina Tiira (www.tiira.fi), sillä siellä havainnot pysyvät tallessa ja käytettävissä myös tulevaisuudessa.

Apuksella on kaksi jäsenille tarkoitettua WhatsApp-ryhmää, joissa välitetään tuoretta tietoa lintuhavainnoista: ApusHavis ja Tikli. Näiden lisäksi on olemassa kaikille avoin WhatsApus-ryhmä, jossa viestitään vapaasti lintuhavainnoista ja muusta lintuharrastukseen liittyvästä. Apuksella on myös sähköpostilista ja Facebook-sivu, joissa havaintojaan voi kertoa.

Tällä sivulla on ohjeet havaintoihin keskittyvistä WhatsApp-ryhmistä.

Tikli on aktiiviharrastajille suunnattu WhatsApp-ryhmä harvinaisimpien lintuhavaintojen ja mielenkiintoisten muuttotietojen nopeaan tiedottamiseen Apuksen alueella. Tarkoituksena on lähettää havaintotieto, eli hälytys, mahdollisimman pikaisesti jo havaintohetkellä, jotta muilla ryhmäläisillä on mahdollisuus halutessaan bongata havaittu lintu/linnut tai saada heti tieto käynnissä olevasta kiinnostavasta muutosta. Viestejä ryhmään tulee harvoin, mutta niitä voi tulla kellon ympäri.

ApusHavis on ryhmä muille mielenkiintoisille havainnoille. Ryhmässä viestitään alueellisesti mielenkiintoisista lintuhavainnoista, joita ovat pikkuharvinaisuudet ja vähälukuiset lajit, suuret kerääntymät, aikaiset kevätmuuttajat, erikoiset talvehtijat, jne. Tässä ryhmässä viestitään klo 7-22.

Tiklin ja ApusHavis-ryhmän säännöt

 • Ryhmät on tarkoitettu vain Apuksen jäsenille.
 • Ryhmien tavoitteena on edistää mielenkiintoa herättävien lintuhavaintojen tiedottamista Apuksen alueella. Ryhmissä tiedotetaan ohjeistuksen mukaisista havainnoista sekä ohjeistetaan havaintopaikalla liikkumista. Muu keskustelu käydään muissa kanavissa.
 • Havaintoviestiin sisällytetään kaikki olennaiset tiedot, jotka helpottavat linnun löytämistä: laji, kunta, paikka, kellonaika, mahdollinen muuttosuunta sekä tarvittaessa muita lisätietoja.
 • Viestiin voi liittää esim. kännykällä tallennettuja ääniä tai valokuvia tai karttalinkin havaintopaikkaan.
 • Ryhmissä käytetään linnuista ja lintupaikoista yleisnimiä, lintuslangia vältetään.
 • Mikäli on odotettavissa, että ilmoitetun linnun tarkkailu aiheuttaa haittaa joko linnulle, ympäristölle tai asukkaille, tulee harkita lisäohjeistuksen antamista viestin yhteydessä. Lisäohjeistusta voidaan tarvittaessa antaa myös myöhemmin ryhmän ylläpidon toimesta. Ääritapauksissa havainto voidaan jättää kokonaan ilmoittamatta em. haitan perusteella, jolloin sitä ei myöskään saa lähteä bongaamaan.
 • Ryhmiin voidaan poikkeustilanteissa ilmoittaa myös havaintoja, joita ei voida julkaista avoimesti. Tällöin ryhmän jäsenet eivät saa julkaista havaintoa Tiirassa tai muuten julkisesti.
 • Mikäli havainnon yhteydessä tai myöhemmin annetaan käyttäytymisohjeita esimerkiksi harvinaisen linnun bongaamiseen, näitä ohjeita on noudatettava.
 • Ryhmien jäsenten on aina noudatettava BirdLife Suomen ohjetta huomaavaisesta havainnoinnista: https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/havainnoi-huomaavaisesti/
 • Ryhmissä ilmoitetun linnun häiritsevä lähestyminen kuvaus- tai muissa tarkoituksissa on kielletty. Lähestyminen kuvaustarkoituksessa on sallittua vain silloin, kun lajinmääritys tai havainnon dokumentointi harvinaisuuskomitealle sitä vaativat.
 • Ryhmien jäseniä sitovat ryhmän säännöt. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa ryhmistä erottamiseen.
 • Apuksella on oikeus tiedottaa ryhmissä myös muista yhdistyksen asioista
 • Moderaattorina ryhmissä toimii Antti Mähönen.

ApusHavis ohje

 • Viestejä lähetetään vain klo 7-22 välisenä aikana.
 • Ryhmässä ilmoitetaan seuraavia havaintoja
  • suuret kerääntymät ja muuttosummat sekä päämuuttoja enteilevät havainnot
  • yhteenvetohavainnot esim. hyviltä lintupaikoilta
  • poikkeuksellisen aikaiset muuttolinnut ja kevään ensihavainnot
  • poikkeuksellisen myöhäiset syysmuuttajat
  • harvinaiset talvehtijat
  • Apuksen alueella tavattavat pikkuharvinaisuudet seuraavan listan mukaisesti:
   kyhmyjoutsen, pikkujoutsen, lyhytnokkahanhi, merihanhi, sepelhanhi, harmaasorsa, heinätavi, lapasotka, mustalintu, pilkkasiipi, maakotka, muuttohaukka, peltopyy, luhtakana, luhtahuitti, liejukana, meriharakka, tylli, tundrakurmitsa, pikkusirri, lapinsirri, kuovisirri, suosirri, jänkäkurppa, punakuiri, punajalkaviklo, merilokki, räyskä, lapintiira, huuhkaja, hiiripöllö, viirupöllö, sarvipöllö, suopöllö, helmipöllö, pohjantikka, kangaskiuru, koskikara, sinirinta, rytikerttunen, rastaskerttunen, idänuunilintu, pikkusieppo, pähkinähakki, mustavaris, tundraurpiainen, isokäpylintu, taviokuurna, nokkavarpunen, peltosirkku, lapinsirkku
 • Päivitystietoja em. havainnoista (edelleen paikalla, etsitty tuloksetta xx min) ilmoitetaan harkinnan mukaan. Mitä harvinaisempi laji, sitä matalampi kynnys päivityksille.

Tikli-ohje

 • Viestit lähetetään tuoreeltaan riippumatta kellonajasta.
 • Ryhmään välitetään aina tieto myös muista kuin omista havainnoista, mikäli tällaisesta saa tiedon. Tämä ei koske havaintoja, joihin liittyy Tiira-yhdistyskäyttäjyyteen tai muihin sääntöihin perustuva salassapitovelvollisuus.
 • TIKLIssä ilmoitettavat havainnot:
  • Valtakunnalliset suurharvinaisuudet (esim. mustakaulauikku, käärmekotka, pääskykahlaaja, taigarautiainen, ym. sekä lukuisat alueellamme vielä tapaamattomat suurharvinaisuudet)
  • Valtakunnalliset harvinaisuudet (esim. kiljuhanhi, niittysuohaukka, pikkuhuitti, virtavästäräkki, jne.)
  • Valtakunnalliset pikkuharvinaisuudet (jääkuikka, pikku-uikku, jalohaikara, kattohaikara, kyhmyhaahka, haarahaukka, sirosuohaukka, arosuohaukka, viiriäinen, heinäkurppa, leveäpyrstökihu, isolokki, pikkukajava, mustatiira, turturikyyhky, tunturipöllö, kuningaskalastaja, valkoselkätikka, tunturikiuru, isokirvinen, lapinuunilintu, hippiäisuunilintu, taigauunilintu, pähkinänakkeli, nokivaris)
  • Apus harvinaisuudet (ristisorsa, haahka, allihaahka, keräkurmitsa, pulmussirri, isosirri, merisirri, jänkäsirriäinen, mustapyrstökuiri, karikukko, vesipääsky, merikihu, tunturikihu, kihulaji (lajilleen määrittämätön), pikkutiira, etelänkiisla, ruokki, riskilä, turkinkyyhky, lapinpöllö, luotokirvinen, sinipyrstö, mustaleppälintu, sepelrastas, kirjokerttu, viiksitimali, lapintiainen, kuhankeittäjä, vuorihemppo, kirjosiipikäpylintu, pohjansirkku) 
  • Lajilleen määrittämättömät harvinaisuudet (sirosuohaukka (niitty-/arosuohaukka), kiljukotkalaji (kilju-/pikkukiljukotka), rarikotka (harvinainen kotka, joka ei ole meri- eikä maakotka), mustatiiralaji (musta-/valkosiipi-/valkoposkitiira) ja kihulaji)
  • Risteymät, joiden toinen osapuoli on harvinaisuus (esim. valkopäätiainen*sinitiainen)
  • Käynnissä olevasta mielenkiintoisesta muutosta tiedotetaan tuoreeltaan. Tyypillisiä tiedotettavia muuttoja ovat esim. hanhi-, kurki-, kuikka-, kahlaaja- tai petolintumuutto.
 • Edellämainittuja havaintoja koskevia päivitystietoja (”lintu edelleen paikalla”, ”lintua etsitty xx min ilman tulosta” jne.) ilmoitetaan tässä ryhmässä oman harkinnan mukaan. Mitä harvinaisempi laji, sitä enemmän päivitystietoa kaivataan.

WhatsApp-ryhmiin liittyminen

 1. lataa puhelimeesi WhatsApp-sovellus
 2. lähetä puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja nimesi osoitteeseen apus@birdlife.fi tai tekstiviestillä 0400-251389.
 3. Kerro viestissä mihin ryhmään haluat liittyä (WhatsApus, ApusHavis vai Tikli)

Jos liittyminen ei meinaa onnistua, ylläolevista yhteystiedoista saat tarvittaessa lisätietoja.