Suomen neljäs lintuatlas käynnistyi vuonna 2022. Lintuatlaksessa selvitetään lintulajien pesimäaikainen levinneisyys ja pesimäalueet Suomessa sekä tutkitaan lajien levinneisyyksien muutoksia.


Mikä on lintuatlas?


Lintuatlaskartoitus on osa luonnon monimuotoisuuden seurantaa. Atlaksen päämääränä on selvittää Suomen pesimälintulajien esiintyminen ja pesimävarmuus 10 x 10 kilometrin atlasruuduissa. Hankkeessa kerättyä uusinta tietoa pesimälinnustosta voidaan yhdistää Suomessa aiemmin kerättyyn mittavaan lintutietoon sekä muuhun ympäristötietoon. Erityisen tärkeän vertailuaineiston muodostavat Suomessa aiemmin toteutetut kolme lintuatlasta (ensimmäinen 1974–79, toinen 1986–89 ja kolmas 2006–2010).


Lintuatlaksessa vapaaehtoisten lintuharrastajien havainnoilla on keskeinen rooli. Lintuatlas perustuu myös laaja-alaiseen yhteistyöhön linnustonseurantaa ja lintututkimusta harjoittavien laitosten, järjestöjen, tutkijoiden sekä harrastajien kesken. Linnut ovat yksi maamme parhaiten tunnetuista ja tutkituista eliöryhmistä, joita koskeva tietomme on kansainvälistä huipputasoa.
Ympäristöministeriön rahoittaman lintuatlashankkeen toteuttavat yhteistyössä Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus ja BirdLife Suomi. Yhteistyötahoina toimivat Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnonvarakeskus Luke ja Metsähallitus.


Atlastiedote
22.6.2022


Lintuatlakseen on ilmoitettu noin 200 000 havaintoa. On
edelleen hyvä aika varmistaa pesintöjä! Nyt kannattaa myös varmistaa, että yleisetkin
lajit on ilmoitettu atlakseen.

Poikueita näkyvissä

Pesintöjä varmistuu nyt poikueista muun muassa vesilinnuilla,
lokeilla ja kahlaajilla. Myös monilla pikkulinnuilla pesinnät ovat näkyvässä
vaiheessa. Tarkkaile linnun nokkaa – ruokaa poikasille kuljettava emo viittaa
varmaan pesintään (pesimävarmuusindeksi 74). Jotkin lajit tekevät toisen tai
kolmannenkin pesyeen. Pesinnän voi varmistaa niistäkin.

Monin paikoin aikaisten pesijöiden pesimäkausi on tältä
vuodelta ohi. Esimerkiksi kottaraisten ja käpylintujen hyvin lentäville
perheparville sopii pesimävarmuusindeksi 1.


Tyhjät atlasruudut, puuttuvat
lajit

Etelä-Suomessa on enää niukasti atlasruutuja, joilta ei ole
ilmoitettu yhtään havaintoa lintuatlakseen. Liikutko sellaisen ruudun ohi?
Pysähdy ruudulla parissa paikassa ja ole ruudun ensimmäinen atlashavainnoija! Tyhjiä
atlasruutuja on myös Itä-Suomessa ja enemmälti Lapissa, esimerkiksi Savukosken
ja Kittilän koillispuolella sekä Käsivarren ja päälaen Lapissa. Lapin
retkeilijöiden kannattaa ilmoittaa kaikki lintuhavaintonsa atlakseen.

Nyt on myös hyvä hetki tarkistaa oman atlasruudun
lajitilanne ja lajien pesimävarmuusindeksit. Puuttuuko ruudulta tervapääsky,
vaikka niitä näkyy päivittäin? Onko peipon pesimävarmuusindeksi unohtunut
korottaa kevään ensi laulajan jälkeen? Tarkistuksessa on apua tulospalvelussa atlasruudun
sivulta löytyvästä maastolomakkeesta (ks. esim. Kauhajoki: https://tulokset.lintuatlas.fi/grid/693:325,
linkki ”Tulostettava maastolomake”). Lomakkeella voi vertailla ruudulta
edellisessä ja meneillään olevassa atlaksessa ilmoitettuja lajeja. Hyvä keino
on myös ilmoittaa retkeltä kaikki lajit ja kullekin lajille korkein retkellä havaittu
pesimävarmuusindeksi. Näin yleisistäkin lajeista tulee ilmoitettua tietoja.


Päivityksiä
tulospalveluun

Lintuatlaksen tulospalvelua päivitettiin ennen
juhannusta. Atlasruutukartassa eri selvitysasteluokkien värejä on muokattu
paremmin erottuviksi. Lisäksi värien läpikuultavuutta on pienennetty, jolloin
värit näkyvät vahvemmin. Värien valinnassa on edelleen huomioitu
saavutettavuus. Lisäksi lajilistaan on lisätty hakukenttä.


Havaintosi ovat tärkeitä

Lintuatlaksessa selvitään kaikkien lintulajiemme
pesimäaikainen levinneisyys ja pesinnän varmuus Suomessa 10 x 10 kilometrin
atlasruuduissa. Neljäs lintuatlas toteutetaan vuosina 2022–2025. Atlas perustuu
vapaaehtoisten lintuharrastajien havaintoihin – siksi havaintojesi
ilmoittaminen on olennaisen tärkeää!

Lisätietoa lintuatlaksesta Luonnontieteellisen
keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla

https://lintuatlas.fi/https://www.birdlife.fi/lintuatlas/Lintuatlashavainnot
ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa ilmoittamisesta:https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/Osallistut
atlakseen ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksin.
Lisätietoa pesimävarmuusindekseistä:https://lintuatlas.fi/indeksit/https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/Lintuatlasruudut löydät mm. täältä,
klikkaa päälle karttataso ”Atlasruudukko” ja halutessasi myös ”Lintuatlasruudut
yhdistyksittäin”:https://laji.fi/mapLintuatlaksen tulokset löytyvät
tulospalvelusta (lajit, ruudut, yhdistykset). Atlasruutujen tai yhdistyksen
selvitysastekartta näyttää, mihin atlasretkiä kannattaa suunnata:https://tulokset.lintuatlas.fi/Lisätietoa pesimävarmuussummasta
ja selvitysasteesta on sivulla: https://lintuatlas.fi/materiaalia/

Atlakseen voit tutustua tarkemmin täällä:
www.birdlife.fi/lintuatlas
www.lintuatlas.fi

Suomi on atlaksessa jaettu 10x10 kilometrin atlasruutuihin
ja jokainen ruutu edelleen jonkun jäsenyhdistyksen vastuulle. Atlaksen
tarkoituksena on selvittää, mitä lajeja missäkin ruudussa pesii. Atlaksen
nettisivuilla voit mm. tarkastella atlasruutujen sijoittumista kartalle ja ruutujen
jakautumista eri yhdistysten alueille. Omalla karttapohjallaan voit tarkastella
edellisessä atlaksessa vähemmälle retkeilylle jääneitä ruutuja.

Miten osallistut

Atlakseen osallistutaan tekemällä havaintoja linnuista niiden
pesimäkaudella (=keväällä tai kesällä) ja syöttämällä havainnot Tiiraan tai
Luomuksen atlaslomakkeille. Pesintään viittaava havainto — ja siten
atlashavainto — on jo sopivassa biotoopissa pesimäaikaan havaittu lintu.

Atlashavaintojen syöttö Tiiraan tapahtuu muuten ihan samalla
tavoin kuin muidenkin havaintojen, mutta havaintoon on lisättävä sekä linnun
paikka että pesimisvarmuusindeksi, joka kertoo pesimisen todennäköisyyden.
Ideksi löytyy ’Lisätietoja’-kohdan vierestä.

Pesimisvarmuusindeksit perustuvat linnun
havaittuun käyttäytymiseen. Suora linkki indekseihin on: https://www.tiira.fi/atlasohje.php.

https://www.tiira.fi/atlasohje.php

Tiirasta havainnot siirtyvät atlaksen tulospalveluun miltei reaaliajassa, kerran vuorokaudessa. Lue
lisää havaintojen ilmoittamisesta Tiiraan:

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan

Yhdistyskartta

Lintuyhdistysten
atlasruudut löytyvät nyt karttana, jolta selviää yhdistyksen atlasalue. Sivulla:

https://laji.fi/map

Vasemmassa yläkulmassa on
Karttatasot-painike. Siellä ”Kerrokset”-listan alimpana on vaihtoehto
”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”. Voit valita näkyviin myös karttatasoja
Atlasruudukko, YKJ-ruudukko ja YKJ-selitteet. Häiritseekö pohjalla oleva
”Suomen maastokartta”? Poista se näkyvistä tai säädä himmeämmäksi; turkoosi
palkki kunkin valitun karttatason kohdalla on liukukytkin.

Tulosta kartta

Samalla karttasivulla https://laji.fi/map voit tulostaa kartan
haluamastasi alueesta, esimerkiksi atlasruudusta. Kartan oikeassa reunassa on
työkaluja, joista alimpana on ”Aloita tulostus” -painike. Avautuvassa ikkunassa
voit raahata ja zoomata karttaa arkille sopivaksi. Tallenna valmis karttanäkymä
PDF-painikkeesta tulostusta varten. Poistu tulostusikkunasta
”Lopeta”-painikkeella.


Atlaksen nettisivuille päivitetään kevään edetessä paljon
lisätietoja ja ohjeita atlakseen liittyen. Tulospalvelun aukeamisesta
tiedotetaan erikseen. Atlakseen liittyvissä kysymyksissä voit aina ottaa
yhteyttä oman yhdistyksesi atlasvastaavaan: Mikko Savelainen,
mikko.savelainen67@gmail.com tai valtakunnallisiin atlaskoordinaattoreihin: lintuatlas@luomus.fi