Lintuatlas alkaa!
(sivua päivitetty 17.3. yhdistyskartalla ja sen käyttöohjeilla)

Suomen neljäs lintuatlas on käynnissä. Atlashankkeessa
selvitetään Suomen pesimälinnuston levinneisyys 10x10 kilometrin kokoisissa
atlasruuduissa vuosina 2022–2025 ja sen toteuttavat yhteistyössä BirdLife Suomi
ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus.

Lintuatlaksesta järjestetään Apuksen koulutustilaisuus 19.3. klo 18 teamsissä:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNhYWM4NWItNmZlYy00YzY1LWE3MDgtNTc0YmVhMGM0Yzdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a31237ad-88d5-41b1-9b3e-23cfde3c1881%22%2c%22Oid%22%3a%22e44751c2-8b54-4942-b61b-986189e436de%22%7d

Atlakseen voit tutustua tarkemmin täällä:
www.birdlife.fi/lintuatlas
www.lintuatlas.fi

Suomi on atlaksessa jaettu 10x10 kilometrin atlasruutuihin
ja jokainen ruutu edelleen jonkun jäsenyhdistyksen vastuulle. Atlaksen
tarkoituksena on selvittää, mitä lajeja missäkin ruudussa pesii. Atlaksen
nettisivuilla voit mm. tarkastella atlasruutujen sijoittumista kartalle ja ruutujen
jakautumista eri yhdistysten alueille. Omalla karttapohjallaan voit tarkastella
edellisessä atlaksessa vähemmälle retkeilylle jääneitä ruutuja.

Miten osallistut

Atlakseen osallistutaan tekemällä havaintoja linnuista niiden
pesimäkaudella (=keväällä tai kesällä) ja syöttämällä havainnot Tiiraan tai
Luomuksen atlaslomakkeille. Pesintään viittaava havainto — ja siten
atlashavainto — on jo sopivassa biotoopissa pesimäaikaan havaittu lintu.

Atlashavaintojen syöttö Tiiraan tapahtuu muuten ihan samalla
tavoin kuin muidenkin havaintojen, mutta havaintoon on lisättävä sekä linnun
paikka että pesimisvarmuusindeksi, joka kertoo pesimisen todennäköisyyden.
Ideksi löytyy ’Lisätietoja’-kohdan vierestä.

Pesimisvarmuusindeksit perustuvat linnun
havaittuun käyttäytymiseen. Suora linkki indekseihin on: https://www.tiira.fi/atlasohje.php.

https://www.tiira.fi/atlasohje.php

Tiirasta havainnot siirtyvät atlaksen tulospalveluun miltei reaaliajassa, kerran vuorokaudessa. Lue
lisää havaintojen ilmoittamisesta Tiiraan:

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan

Yhdistyskartta

Lintuyhdistysten
atlasruudut löytyvät nyt karttana, jolta selviää yhdistyksen atlasalue. Sivulla:

https://laji.fi/map

Vasemmassa yläkulmassa on
Karttatasot-painike. Siellä ”Kerrokset”-listan alimpana on vaihtoehto
”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”. Voit valita näkyviin myös karttatasoja
Atlasruudukko, YKJ-ruudukko ja YKJ-selitteet. Häiritseekö pohjalla oleva
”Suomen maastokartta”? Poista se näkyvistä tai säädä himmeämmäksi; turkoosi
palkki kunkin valitun karttatason kohdalla on liukukytkin.

Tulosta kartta

Samalla karttasivulla https://laji.fi/map voit tulostaa kartan
haluamastasi alueesta, esimerkiksi atlasruudusta. Kartan oikeassa reunassa on
työkaluja, joista alimpana on ”Aloita tulostus” -painike. Avautuvassa ikkunassa
voit raahata ja zoomata karttaa arkille sopivaksi. Tallenna valmis karttanäkymä
PDF-painikkeesta tulostusta varten. Poistu tulostusikkunasta
”Lopeta”-painikkeella.


Atlaksen nettisivuille päivitetään kevään edetessä paljon
lisätietoja ja ohjeita atlakseen liittyen. Tulospalvelun aukeamisesta
tiedotetaan erikseen. Atlakseen liittyvissä kysymyksissä voit aina ottaa
yhteyttä oman yhdistyksesi atlasvastaavaan: Mikko Savelainen,
mikko.savelainen67@gmail.com tai valtakunnallisiin atlaskoordinaattoreihin: lintuatlas@luomus.fi