Tule mukaan Apuksen toimintaan

Apuksen jäsenkyselyssä kolmasosa vastaajista ilmoitti olevansa valmis tekemään vapaaehtoistyötä yhdistykselle. Kun yhdistyksessä kaikki tapahtuu vapaaehtoisvoimin, saamme sitä enemmän aikaan, mitä useampi meitä on tekemässä.

Tehtäviä on hyvin erikokoisia. Voit tulla mukaan kunnostustalkoisiin tai postitustalkoisiin vaikkapa vain tunniksi kerrallaan. Kirjoitustaitoisten tuotoksille on eri kanavia, joihin luettavaa voi tuottaa. Apuksen työryhmissä tai hallituksessa pääset luottamustehtävään, jossa tekemistä on pitkin vuotta. Tai jos sinulla on jotain erityisosaamista, ehkä sillekin olisi käyttöä yhdistyksessä.

Esittelemme tällä sivulla erilaisia Apuksen vapaaehtoistehtäviä. Jos mikä tahansa tässä kuvatuista tehtävistä tuntuu sinulle sopivalta, käy täyttämässä tämä lomake ja ilmoittaudu mukaan.

Perehdytämme kaikki uudet vapaaehtoiset tehtäviinsä ja tukea saa myös aina tarvittaessa.

Tule siis mukaan mukavaan porukkaan edistämään meille kaikille tärkeitä lintujen asioita!

Vapaaehtoistehtäviä Apuksessa

Loukkaantuneiden lintujen auttaminen

Saamme parikymmentä puhelua vuodessa, joissa neuvomme kansalaisia, miten toimia loukkaantuneiden lintujen kanssa. Aina silloin tällöin käymme paikan päällä tarkistamassa tilanteen. Jos uskallat käsitellä eläimiä, olet sopiva tällaiseen tehtävään. Ilmoittaudu mukaan pelastajarinkiin! 

Aika-arvio: 0-10 tuntia vuodessa.

Talkoot

Kunnostamme lintupaikkoja viikatteella, raivaussahalla, polttamalla ja joskus myös rakentamalla. Eniten talkoita on ollut talviaikaan. Voit ilmoittautua talkoorinkiin, niin saat kutsuja talkoisiin. 

Aika-arvio: Oman maun mukaan, 1-50 tuntia vuodessa.
Jäsentiedote

Koostamme kolmesti vuodessa jäsentiedotteen. Tekstit tulevat eri ihmisiltä, mutta jonkun pitää pitää huoli aikataulusta, muistuttaa siitä ja koota jutut yhteen. Pieni homma, mutta tärkeä! Tekstien oikolukeminen on vähän tarkempaa hommaa ja siinä auttaa hyvä äidinkielen taito. 

Arvioitu työmäärä: Koordinointi 3*3 tuntia vuodessa, oikoluku 3*2 tuntia. 
Milloin: maalis-, syys- ja joulukuu.


Vertaisoppaaksi retkille

Apuksella on useita retkikummeja, jotka opastavat yhdistyksen retkiä. Silti tuntuu, että erityisesti lähiretkille olisi lähtijöitä niin usein kuin retkiä vaan järjestetään. Lähiretkellä riittää, kun joku ottaa porukan koolle ja katsoo sen verran ryhmän perään, että kaikki pääsevät maastosta pois. Vertaisoppaan ei tarvitse olla lintuammattilainen, lintuja voidaan tunnistaa porukalla. 

Arvioitu työmäärä: Retkiä oman halun mukaan. 
Milloin: retkiä voi järjestää vuoden ympäri.
Kiinnostaako viestiminen?

Oletko joskus kirjoittanut tekstejä?
  • kirjoita oman lintukohteesi kuvaus (mikä paikka?, mistä lintuja näkee?)
  • kirjoita retkikuvaus omasta retkestä tai yhdistyksen retkestä
  • tule kirjoittamaan juttuja Apuksen toiminnasta


Apuksella on lukuisia viestikanavia, joissa voit toimia:
  • nettisivut
  • Facebook-ryhmät
  • WhatsApp-ryhmät
  • sähköpostilista
  • jäsentiedote
  • BirdLife-lehti

BirdLife-yhteistyö

Olemme mukana kattojärjestömme päätöksenteossa edustajiston kevät- ja syyskokouksissa. Meillä on  neljä edustajaa BirdLifen edustajistossa kaudella 2020-21. Muita vaatimuksia ei ole kuin kiinnostus Apuksen/BirdLifen asioihin. 

Aika-arvio: Kaksi viikonloppua
Milloin: maaliskuu ja marraskuu

Suojelutyö

Meiltä pyydetään muutamia lausuntoja vuosittain. Kohteena ovat usein luontokohteiden kaavaehdotukset. Pyrimme tekemään lausuntoja aina, jos meillä on kyseiseltä alueelta olemassa riittävästi lintutietoa. Lausunto voi olla lyhyt ja napakka tai pitkä ja huolella perusteltu.Haluatko seurata oman kotikuntasi kaavoitusta ja raportoida, jos jotain uhkaa lintukohteille ilmenee?

Lintulaskennat

Teemme oma-aloitteisesti sekä tilauksesta lintulaskentoja. Pesimäkartoituksissa edellytyksenä on pesimälinnuston hyvä tuntemus, mutta on myös laskentoja, joissa lasketaan vain osa linnuista (esim. vesilintulaskennat). Ilmoittaudu mukaan laskijarinkiin!
Facebook-ryhmät

Ryhmät tarvitsevat ylläpitäjän, joka hyväksyy jäseniä ryhmään. Hän myös seuraa viestejä ja reagoi, jos sivulle tulee roskapostia. Jos olet käyttänyt Facebookia, osaat myös tämän. 

Arvioitu työmäärä: tunti vuodessa
Milloin: jatkuva
Taitto

Jäsentiedotteen taitto tehdään tällä hetkellä Wordillä, mutta jos joltakin löytyy ohjelmia tai osaamista, niin kyllä tiedotteesta hienommankin saa tehdä. Satunnaisesti on taitettu myös mainoksia tai markkinointikirjeitä. 

Arvioitu työmäärä: 3*5 tuntia vuodessa
Milloin: kevät, syksy, talvi

Lintuhavainnot

Havainnot tallennetaan nykyään suoraan kaikille avoimeen Tiira-palveluun, missä ne ovat kenen tahansa käytettävissä. Yhdistyksen tehtävä on seurata havaintoja ja pitää tietokantaa kunnossa. Käytännössä tämä tarkoittaa havaintojen yhdistelyä, tarkistelua ja yhteenvetojen tekoa. Erityisesti Hyvinkään havaintojen osalta tarvitsisimme joukkoomme yhtä uutta havainnoista kiinnostunutta!

Arvioitu työmäärä: 15-20 tuntia vuodessa
Milloin: Jatkuva
Tiedottaminen

Kansa janoaa tietoa erityisesti kevätmuuton etenemisestä. Meillä on havainnot ja tieto, mutta usein puuttuu aika kirjoittaa siitä lehtiin. Jos osaat tuottaa tekstiä, voit toimia tiedottajana. Tieto tuotetaan sinulle lintuharrastajien parviälyllä.

Aika-arvio: oman maun mukaan, 1-20 tuntia vuodessa.

Kokouspaikat - tilojen varaaminen ja sopiminen

Yhdistyksen kokouksia kierrätetään eri puolilla Apuksen kuutta kuntaa. Usein ollaan tutuissa tiloissa, joskus etsitään uusia. Joskus kokouksiin tilataan tai järjestetään myös kahvit. 

Aika-arvio 2*1 tunti vuodessa
Milloin: syksy ja talvi

Hallitus

Apuksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja + kuusi jäsentä. Vuorosyksyin valitaan puheenjohtaja + kaksi jäsentä tai neljä jäsentä ja jäsenen kausi kestää siis kaksi vuotta. Hallituksen tärkein tehtävä on varmistaa, että yhdistys toimii sääntöjen ja lakien mukaan: syys- ja kevätkokoukset, toimintasuunnitelma ja budjetti, tilintarkastus ja tilinpäätös, siinä tärkeimmät. Hallitus on kokoontunut 4-5 kertaa vuodessa ja lisäksi yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset. 

Arvioitu työmäärä: 20 tuntia vuodessa 
(Hallituksen jäsenet ovat toki usein myös monessa muussa yhdistyksen toiminnassa mukana.)
Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävä on yhdistyksen vastuullisin tehtävä. Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä, valmistelee sen kokoukset ja kutsuu hallituksen koolle. Hän myös allekirjoittaa viralliset paperit yhdistyksen puolesta. Usein puheenjohtaja on mukana myös monissa yhdistyksen toimissa, oman mielenkiintonsa mukaan.
Sihteeri

Yhdistyksen sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa, usein myös yhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa. Kirjoitustaidosta on apua tässä tehtävässä. 

Aika-arvio: 10-15 tuntia.