Apuksessa yhdistyksen toimintaa toteuttavat pääasiassa neljä työryhmää. Mikäli sinua kiinnostaa toiminta yhdistyksessä, voit ilmoittautua mukaan näihin työryhmiin!

Työryhmät ovat seuraavat:
 • Suojelutyöryhmä (Juha Honkala, Petri Sola)
 • Viestintätyöryhmä (Pia Hovi, Hanna Pesanto)
 • Retkityöryhmä (retkikummit)
 • Havaintotyöryhmä (Mikko Savelainen, Mika Asikainen, Petri Puolakka, Juho Kinnunen, Petri Sola)

Työryhmät laativat omalta osaltaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma- ja budjettiehdotuksen, jonka hallitus vahvistaa. Työryhmä voi pitää fyysisiä kokouksia tai sähköisiä kokouksia, vähintään kerran vuodessa. Työryhmien maksimikoko on 6 hlöä.

Työryhmien tärkeimmät tehtävät:
 1. Suojelutyöryhmä
  1. laatii yhdistyksen lausunnot suojeluasioissa
  2. edistää lintulaskentoja alueella, värvää ja kouluttaa lintulaskijoita
  3. pyrkii saamaan mielipidekirjoituksia alueen lehtiin
  4. tekee tarjoukset ja neuvottelee sopimukset linnustoselvityksistä
 2. Viestintätyöryhmä
  1. Jäsentiedote
  2. www-sivut
  3. Yleinen tiedottaminen
  4. Apuksen palsta BirdLife-lehdessä
  5. Facebook-sivut
 3. Retkityöryhmä
  1. hoitaa tapahtumien ja retkien käytännön järjestelyt ja tiedottamisen
  2. koordinoi retkikummien/retkioppaiden toimintaa
 4. Havaintotyöryhmä
  1. Havaintokatsausten tekeminen yhdistyksen käyttöön(netti, jäsentiedotte, Apus-lista)
  2. Raporttien tekeminen keskusjärjestöille (BirdLife, Tringa)
  3. Havaintojen keruun edistäminen
  4. Havainnoista ilmoittamisen kehittäminen

Jos haluat tulla mukaan Apuksen toimintaan, niin ilmoittaudu mukaan näihin työryhmiin. Työryhmissä keskitytään toimintaan ilman yhdistyksen tai hallituksen byrokratiaa.